Thông tin tuyển sinh Đại học Kinh tế TP.HCM 2020: Điều kiện, Chỉ tiêu, ngành học phụ huynh và học sinh cần biết

09-03-2020

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy Khóa 46 – năm 2020 (Mã trường: KSA). 16/01/2020 … Kinh tế và Kinh doanh nông nghiệp. – Kinh tế chính trị. 2 … Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020

Thông báo tuyển sinh chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS 2020

07-03-2020

Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS là chương trình đại học chính quy được cấp bằng bởi Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, đào tạo và giảng dạy 100% bằng tiếng Anh

Thông báo tuyển sinh Cử nhân Kinh Doanh Western Sydney BBUS 2020

07-03-2020

Đại học Western Sydney (Úc) là một trong những đối tác chiến lược của trường Đại học Kinh tế TP.HCM. Năm 2019, trường Đại học Kinh tế TP. HCM trở thành Trung tâm Giáo dục (ASEAN Hub) của Đại học Western Sydney tại Đông Nam Á.