Xây dựng Thương hiệu cá nhân: Sẽ thất bại nếu chỉ xây bề nổi

28-12-2021

Câu chuyện về phát triển bản thân trong đó có “Personal Branding” (Xây dựng thương hiệu cá nhân) được nữ doanh nhân Mai Linh khai thác và bàn luận.