ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) mở rộng ký kết hợp tác chiến lược với ĐH Western Sydney Úc (WSU)

15-12-2021

Nhằm đa dạng hoá các chương trình và đẩy mạnh công tác đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, sáng ngày 10/12/2021, ĐH Kinh tế TP. HCM (UEH) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với ĐH Western Sydney Úc (WSU) trên nhiều nội dung.  Theo đó, UEH và WSU tiếp