Webinar: “ERP Selection Criteria – Sự thất bại và những điều cần cân nhắc khi lựa chọn ERP”

01-12-2021

Tại webinar “ERP Selection Criteria – Sự thất bại và những điều cần cân nhắc khi lựa chọn ERP” thuộc chuỗi sự kiện Go-live for Success, các chuyên gia sẽ chia sẻ về sự thất bại và những điều cần cân nhắc khi  doanh nghiệp lựa chọn một hệ thống ERP.

Webinar: “ERP Readiness – Sự sẵn sàng của doanh nghiệp cho chuyển đổi số”

03-11-2021

Tại webinar “ERP Readiness – Sự sẵn sàng của doanh nghiệp cho chuyển đổi số”, các chuyên gia sẽ chia sẻ kiến thức và phương pháp giúp các doanh nghiệp đánh giá mức độ trưởng thành của doanh nghiệp để sẵn sàng cho hành trình chuyển đổi số.