Hội thảo Quốc gia năm 2021: “Blended learning mở ra những thách thức và cơ hội mới cho các đơn vị giáo dục trong bối cảnh bình thường mới”

18-12-2021

Sáng ngày 14-12-2021, Viện ISB, Đại học Kinh tế TP. HCM phối hợp với Đại học Western Sydney, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Massey tổ chức thành công Hội thảo Quốc gia năm 2021: “Blended learning – Phương pháp giảng dạy