UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Sự kiện Tất cả sự kiện

Ngày học trải nghiệm “Cử nhân Kinh doanh”

Sáng ngày 26/11/2016, các bạn học sinh Trường Đinh Thiện Lý đã đến tham gia lớp học trải nghiệm chương trình Cử nhân Kinh doanh tại Viện Đào tạo quốc tế (ISB) – Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Thông Báo Lễ Tốt Nghiệp Tháng 8 - 2016

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đã hoàn tất các khóa học của chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2016

Giao Lưu Văn Hóa Việt Nam - Hiroshima

Chương trình giao lưu văn hóa 2016 giữa Viện Đào tạo quốc tế (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) và Đại học Hiroshima Bunka Gakuen đã đánh dấu mối quan hệ hợp tác song phương lần thứ hai

Video nổi bật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về các vấn đề kinh doanh đương đại, đồng thời trang bị cho bạn những kiến thức chuyên sâu về các chuyên ngành cụ thể trong môi trường kinh doanh quốc tế. Sau khi hoàn tất chương trình học, bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng để có thể hành động một cách chiến lược và độc lập trong nghề nghiệp mà mình lựa chọn.

Khóa học cung cấp cho bạn kiến thức cốt lõi và cần thiết, giúp bạn hiểu biết toàn diện về môi trường kinh doanhSau khi hoàn thành chương trình, bạn được chuẩn bị sẵn sàng để phát triển sự nghiệp của mình. Với sự trang bị về kỹ năng và kiến thức quản trị trong môi trường kinh doanh quốc tế, bạn có thể tự tin đảm đương những vị trí quan trọng trong thế giới kinh doanh.

Chương trình đào tạo tiến sĩ (Doctor of Philosophy–PhD) của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có mục đích trang bị cho nghiên cứu sinh (NCS) những kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học nền tảng và cần thiết. Sau khi tốt nghiệp, NCS có đủ khả năng để thiết kế, thực hiện và công bố công trình nghiên cứu trên các tạp chí khoa học hàn lâm quốc tế được xếp hạng trên SCOPUS và SSCI.

{{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}