VNExpress | ‘Nghề marketing không phải làm cho hay’

28-03-2022

Theo ông Tăng Gia Hải Lam – Phó tổng giám đốc YouNet Group, mục tiêu cốt lõi của marketing là hoạt động kinh doanh, thay vì làm cho hay như nhiều bạn trẻ lầm tưởng. Tại số thứ 6 của chuỗi UniPrep với chủ đề “Đào tạo marketing – bối cảnh mới, xu hướng mới”,