Hướng dẫn đăng ký phương thức xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus Khóa 47

09-08-2021

ISB thông tin về hướng dẫn đăng ký xét tuyển học sinh đặc cách tốt nghiệp THPT 2021, chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus. Đối tượng, chỉ tiêu, phạm vi tuyển sinh: Chi tiết tại thông báo tuyển sinh: Xem tại đây Hướng dẫn thí sinh đăng ký phương thức xét tuyển học sinh