MBA Prep #3: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp cùng PSO MBA

18-04-2022

MBA Prep 3 tập trung tư vấn và chia sẻ về lộ trình xây dựng sự nghiệp tại các công ty Đa Quốc gia. Ngoài ra, các thông tin về chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA, bao gồm cấu trúc đào tạo, lộ trình học tập, các thông tin học bổng, thời hạn ứng tuyển cũng sẽ được giải đáp trong chương trình.

MBA Prep #2: Tư duy quản lý tài chính hiệu quả cùng PSO MBA

04-03-2022

MBA Prep là chuỗi sự kiện được tổ chức định kỳ thứ bảy tuần thứ hai hàng tháng bởi Viện ISB, Đại học Kinh tế TP.HCM. MBA Prep đi sâu tư vấn các thông tin của chương trình Thạc sĩ Kinh doanh PSO MBA, bao gồm cấu trúc đào tạo, lộ trình học tập, các