Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus công bố kết quả phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

16-09-2021

Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 1. Thí sinh tra cứu kết quả Click tra cứu kết quả 2. Điểm trúng tuyển Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBus – Điểm chuẩn