MBA Talk Recap | HR policies in the crisis – An example of a manufacturing firm in Covid-19

25-03-2022

Vừa qua, hội thảo trực tuyến MBA Talk số 12 với chủ đề “HR policies in the crisis – An example of a manufacturing firm in Covid-19” đã được ISB tổ chức. Sự kiện kết nối với khách mời là anh Võ Đình Sang – Giám đốc Nhân sự của Công ty Cổ phần Sản