SVP Hitachi Vantara: MBA, sân chơi của người có hoài bão

05-07-2021

MBA là một chứng chỉ quý giá, là môi trường hữu ích với những ai đã đi làm và đang có “tham vọng” phát triển nghề nghiệp của mình. 

SVP Hitachi Vantara: Đừng để bị công nghệ bỏ rơi

05-07-2021

Công cuộc chuyển đổi số, kinh tế số mở ra cơ hội lớn để giới trẻ tiếp cận công việc hiệu quả hơn, dễ dàng theo đuổi ý tưởng mới.

SVP Hitachi Vantara: 3 bước chuyển đổi số doanh nghiệp cần “bỏ túi”

05-07-2021

Diễn giả MBA For Success 9 Nguyễn Bá Quỳnh phân tích công cuộc số hóa của các doanh nghiệp Việt giữa thách thức chuyển đổi số.

Cafef | MBA, sân chơi của người có hoài bão

29-06-2021

MBA là một chứng chỉ thật sự quý giá. Môi trường MBA hữu ích với các bạn đã đi làm và những ai đang có “tham vọng” phát triển nghề nghiệp của mình.