Tiền phong | Ngành bán lẻ ‘khát’ nhân lực trình độ cao

29-06-2021

Ngành bán lẻ phát triển nhanh chóng tạo “nguồn cầu” lớn nhân lực chất lượng cao. Tuy nhiên, Việt Nam lại chưa có 1 trường đào tạo bài bản