Trần Minh Ngọc Thủy

    Với khóa học MBA Talent, bạn sẽ nhìn mọi thứ khác đi trong công việc hằng ngày của mình với định hướng và mục tiêu rõ ràng hơn. Nhờ đó bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hãy tìm cho mình 1 vài mối quan hệ chí cốt trong lớp vì bạn sẽ không ngờ được những con người tài năng đó có thể giúp đỡ bạn một cách tuyệt vời thế nào đâu.