Nguyễn Thị Kim Thoa

    Cả hai hoạt động học tập và ngoại khóa đều để lại cho tôi những kỷ niệm tuyệt vời. Chương trình này nhấn mạnh vào cả những đánh giá cá nhân và tinh thần đồng đội thách thức khả năng giải quyết vấn đề của bạn. Với UQAM: Làm việc nhóm là chìa khóa, vì vậy hãy chắc chắn rằng bản thân bạn và mọi đồng đội đều đóng góp một cách kiên quyết cho nó.