Lê Thanh Trúc

    Tôi đã có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ qua thời gian học tập tại Viện ISB. Tôi nhận ra rằng ngoài gia đình của mình, ISB như trở thành một gia đình thứ hai của tôi vậy.