Đào Thanh Lâm

    ISB mang lại cho mình một môi trường chuẩn quốc tế cùng những giáo trình liên tục được cập nhật và thực tế nhất, giúp mình định hướng tương lai một cách rõ ràng hơn. Bên cạnh đó, tiếng Anh là ngôn ngữ chính được sử dụng tại ISB, nhờ đó mình trở nên dễ dàng thích ứng với môi trường làm việc đa quốc gia.