HỌC BỔNG CỬ NHÂN WESTERN SYDNEY

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN WESTERN SYDNEY

Quỹ học bổng năm 2021 dành cho sinh viên chương trình Cử nhân Western Sydney lên đến 30 tỷ đồng.

 
  • Vice-Chancellor Scholarship: Học bổng 50% năm nhất cho sinh viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 7.0 (các điểm thành phần không dưới 6.0) hoặc TOEFL iBT 94 (Viết: 24, Nói: 18, Đọc: 18 và Nghe: 18) hoặc có kết quả thi Placement Test 82% hoặc tương đương và có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.5 trở lên.

  • Dean Scholarship: Học bổng 30% năm nhất cho sinh viên có chứng chỉ IELTS (Academic) 6.5 (các điểm thành phần không dưới 6.0), TOEFL iBT 82 (Viết: 21, Nói: 18, Đọc: 13 và Nghe: 13) hoặc có kết quả thi Placement Test 80% hoặc tương đương (*) và có điểm trung bình học tập lớp 12 từ 8.0 trở lên.

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

Cá nhân xuất sắc vượt qua vòng xét duyệt CV và kì phỏng vấn có cơ hội nhận học bổng đầu vào từ 50% đến 100% học phí, tương đương 164,160,000 VND – 328,320,000 VND.

Học bổng Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA

Với chương trình Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA, Cá nhân xuất sắc vượt qua vòng xét duyệt CV và kì phỏng vấn có cơ hội nhận học bổng đầu vào từ 30% đến 50% học phí, tương đương 92,340,000 VND – 153,900,000 VND.

Học bổng Thạc sĩ Kinh doanh MBA Venture

Đối với học viên lựa chọn trải nghiệm 6 tháng tại Đại học Western Sydney (Úc), học viên sẽ được nhận suất học bổng AUD 2,500, tương đương 38,750,000 VND từ chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Venture.

Học bổng Thạc sĩ Tài chính MFin

Học bổng đầu vào chương trình Thạc sĩ Tài chính MFin giá trị 3000 USD tương đương học phí năm 1 tại ISB với điều kiện GPA 8.0 (Bachelor), IELTS Academic 6.5.

Học bổng Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực MBS 1+1 – MMngt HRM

Học bổng đầu vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực MBA 1+1 – MMngt HRM trị giá 3000 USD tương đương học phí năm 1 tại ISB với điều kiện: GPA 8.0 (Bachelor), IELTS Academic 6.5.