HỌC BỔNG ASEAN SCHOLARSHIP

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KINH DOANH WESTERN SYDNEY BBUS

Dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực dành cho chương trình Cử nhân kinh doanh Western Sydney BBus, mỗi năm, Viện ISB sẽ chọn ra 20 thí sinh có kết quả thi cao nhất để trao 20 suất học bổng toàn phần.

 
  • Học bổng 50% năm nhất của chương trình Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 8.5 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.5 (Các điểm thành phần không dưới 6.0)
  • Học bổng 30% năm nhất của chương trình Tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 8.0 trở lên và có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS 6.0 (Các điểm thành phần không dưới 5.0)

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Talent

Cá nhân xuất sắc vượt qua vòng xét duyệt CV và kì phỏng vấn có cơ hội nhận học bổng đầu vào từ 50% đến 100% học phí, tương đương 164,160,000 VND – 328,320,000 VND.

Học bổng Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA

Với chương trình Thạc sĩ Điều hành cấp cao UQAM EMBA, Cá nhân xuất sắc vượt qua vòng xét duyệt CV và kì phỏng vấn có cơ hội nhận học bổng đầu vào từ 30% đến 50% học phí, tương đương 92,340,000 VND – 153,900,000 VND.

Học bổng Thạc sĩ Kinh doanh MBA Venture

Đối với học viên lựa chọn trải nghiệm 6 tháng tại Đại học Western Sydney (Úc), học viên sẽ được nhận suất học bổng AUD 2,500, tương đương 38,750,000 VND từ chương trình Thạc sĩ Kinh doanh MBA Venture.

Học bổng Thạc sĩ Tài chính MFin

Học bổng đầu vào chương trình Thạc sĩ Tài chính MFin giá trị 3000 USD tương đương học phí năm 1 tại ISB với điều kiện GPA 8.0 (Bachelor), IELTS Academic 6.5.

Học bổng Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực MBS 1+1 – MMngt HRM

Học bổng đầu vào chương trình Thạc sĩ Quản trị Nguồn nhân lực MBA 1+1 – MMngt HRM trị giá 3000 USD tương đương học phí năm 1 tại ISB với điều kiện: GPA 8.0 (Bachelor), IELTS Academic 6.5.