Võ Thị Phương Anh

    Mình đã thừa hưởng rất nhiều kiến thức hữu ích trong thời gian học tập tại ISB. Vì vậy, nó thực sự giúp cho mình có được những kinh nghiệm thực tiễn để áp dụng vào công việc hiện tại.