Trần Thái Gia Nghi

    Với uy tín của ISB cùng với kiến thức và kỹ năng mà chúng ta có được, mình tin rằng chúng ta sẽ được nhiều “người khổng lồ” đánh giá cao. Đó cũng chính là niềm mong đợi của bất kỳ sinh viên nào sau khi tốt nghiệp.