Trần Mỹ Duyên

    Môi trường học tập ở Viện ISB rất năng động. Các thầy cô với nhiều kinh nghiệm, kiến thức và sự nhiệt huyết đã giúp em tìm được cho mình sự hứng thú và đam mê qua mỗi giờ học.