Trần Mỹ Duyên

    Mình bây giờ là phiên bản tốt hơn của năm Nhất mình tìm được hướng đi riêng, và cân bằng giữa hoạt động ngoại khóa và học tập