Phan Như Ngọc

    Gặp gỡ chị Phan Như Ngọc, Giám đốc quản lý dự án tại Công ty quảng cáo ADK Advertising Việt Nam, vào những ngày trước Lễ tốt nghiệp 2020, chị Ngọc chia sẻ: “Khóa học MBA tại Western Sydney rèn luyện kỹ năng bao quát hơn về kinh doanh và những kiến thức sâu hơn về lãnh đạo, quản lý để có thể vận hành ở những vị trí cao hơn như Manager hay Director.”

    Bên cạnh đó, chị Ngọc cũng chia sẻ trải nghiệm đáng nhớ nhất tại Western Sydney Việt Nam là những bạn học cùng lớp. Chị kể: “Mọi người đã khoảng thời gian tốt với nhau, có thể trở thành bạn tốt để tiếp tục đồng hành cùng nhau trong tương lai.”