Phạm Thị Hồng Thuỷ

    Nơi mà Thủy yêu thích và để lại nhiều kỷ niệm nhất chính là thư viện của trường. Mỗi campus sẽ có những thư viện khác nhau, thường được thiết kế độc lập với quy mô đồ sộ, chứa đựng một nguồn tài liệu phong phú, cộng với trang thiết bị hiện đại hỗ trợ cho việc tra cứu thông tin.