Nguyễn Thị Vân Thanh

    Trong chương trình học, tôi còn nhận ra một điều vô cùng quý giá đó là có cả khóa học được thiết kế dành riêng để sinh viên có sự chuẩn bị tốt trước khi ứng tuyển bất kì vị trí nào. Khóa học đòi hỏi chúng tôi phải tự khám phá bản thân, ngành nghề mong muốn theo đuổi trong tương lai và hướng dẫn chi tiết cách tạo một CV đạt tiêu chuẩn hoặc thực hiện một cuộc phỏng vấn. Tôi đã có cơ hội thực tập cho một công ty đa quốc gia nhờ vào những kinh ngiệm tôi học được trong chương trình.Và tại thời điểm này, tôi đã hoàn thành xong tất cả các môn học và sẵn sàng cho sự nghiệp của mình.