Nguyễn Quốc Tiến

    Hoàn thành chương trình MBA tại Western Sydney Việt Nam, Anh Nguyễn Quốc Tiến – Country Digital Customer Experience Lead tại Schneider Electric Việt Nam, chia sẻ: “Khóa học này thực sự rất khó vì chương trình chứa rất nhiều thứ để tôi học hỏi . Nhưng cũng nhờ đó, tôi đã trang bị rất nhiều kỹ năng cần thiết.”

    Anh Quốc Tiến thật sự ấn tượng với chương trình đào tạo và tin rằng theo học MBA giúp anh rất nhiều trên con đường sự nghiệp sắp tới, không chỉ giúp chuyển đổi nghề nghiệp mà còn trang bị các kiến ​​thức về quản lý.