Nguyễn Lê Khắc Tấn

    Sau khi tốt nghiệp ISB, kỹ năng thuyết trình và tư duy phản biện là 2 kỹ năng quan trọng nhất mà bạn có thể sẽ cần trong quá trình ứng tuyển vào các công ty trong nước lẫn quốc tế.