Nguyễn Đức Thịnh

    Sau một thời gian học tập, em đã dần quen với việc chạy deadline, giải quyết khối lượng bài tập ở cường độ cao. Quá trình đó đã tôi luyện em trở thành con người như ngày hôm nay và em cũng xem đó là một trong những thành tựu của mình. Em cảm thấy rất hài lòng với những gì mà mình đạt được.