Nguyễn Đình Thiên Chương

    Tôi nghĩ đây là khóa học rất bổ ích bởi 2 lý do. Đầu tiên là về giáo trình chương trình cung cấp cho tôi các kiến thức thực tiễn về kế toán tài chính và kế toán quản trị. Những kiến thức đó thật sự bổ ích và là nền tảng vững chắc cho mọi quyết định sau này.

    Thứ hai là không khí của lớp học MBA rất sôi nổi, nó thúc đẩy chúng tôi trao đổi ý tưởng cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong công việc. Chính những điều đó đã giúp tôi và các bạn học trong lớp tích lũy thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm thực tế, có thể ứng dụng trong công việc sau này.