Nguyễn Bá Khá

    Chương trình MBA Talent là một trải nghiệm vượt xa tầm mong đợi với tôi. Chương trình không chỉ mang lại trải nghiệm thực tế trong thương trường mà còn cho tôi cơ hội kết nối với những con người tuyệt vời hơn nữa. Đây sẽ là cột mốc đánh dấu sự thay đổi của cả cuộc sống và con đường sự nghiệp của tôi.