NGUYỄN HOÀNG QUÂN

    Khi học tập tại Viện ISB, tiếp xúc với môi trường này, mình dần trở nên tham vọng hơn mình muốn được tự mình làm một cái gì đó thay cho phiên bản một người chỉ biết nghe sự chỉ dẫn và làm theo. Mình đặt mục tiêu là phải dần hoàn thiện mình để trở thành một con người dần đáng tin hơn