Ngô Thiên Thanh

    Một lời khuyên dành cho các bạn học sinh trước khi bước vào đại học thì mình khuyên là khi mà vào đại học các bạn nên có tham gia những hoạt động để 4 năm đại học của mình nó trở nên có ý nghĩa hơn. Và khi mà đi ra trường, người ta cũng cảm thấy là trong 4 năm đại học mình đạt được nhiều hơn những bạn khác. Viện ISB luôn cố gắng để đào tạo cho các bạn sinh viên với một đầu ra tốt nhất có thể.