Nghiêm Quỳnh Anh

    Học ngành Quản trị Kinh doanh tại ISB giúp mình có cái nhìn tổng thể về cách thức hoạt động của doanh nghiệp nhưng lại không giới hạn mình vào bất kỳ hướng đi cụ thể nào nên mình có thể tự do khám phá.