Lê Thùy Nhi

    Mặc dù tôi không có nền tảng về lĩnh vực tài chính, môn học này thật sự rất bổ ích và tạo cho tôi động lực học tập hơn bao giờ hết.