Lê Thoại Vy

    Thật sự, mình rất thích những chương trình và lớp học do ISB MBA tổ chức vì nó không đơn thuần chỉ cung cấp cho mình những kiến thức suông mà nó còn là những kinh nghiệm thực tế của những thầy cô và những người đã hỗ trợ mình làm những khóa luận, bài tập nhóm. Những kiến thức đó và tình huống thực tế mình có thể áp dụng được trong việc quản lý và trong công việc khi vận hành công ty của riêng mình.