Lâm Bửu Châu

    Dù gặp một chút rắc rối giai đoạn đầu đến Sydney, nhưng điều đó đã giúp Châu và các bạn trưởng thành hơn nơi xứ người và bắt đầu chuyến hành trình đẹp ở ngôi trường top 1.2% trên thế giới – ĐH Western Sydney.