Huỳnh Ngọc Thiên An

    Một chương trình giảng dạy tiêu chuẩn quốc tế, môi trường học tập thoải mái, nơi em gặp được những người thầy cô đáng kính cũng như các anh chị trong chương trình đã hỗ trợ em rất nhiều. Đó là tất cả những gì em có cơ hội trải nghiệm trong suốt 3 năm học tại UEH-ISB. Cảm ơn ISB và Đại học Western Sydney vì cơ hội tuyệt vời mà chương trình đã trao cho chúng em!