Hàn Khánh Phương

    Có rất nhiều chương trình MBA ngoài kia cung cấp cho bạn một tấm bằng quốc tế, nhưng chỉ có MBA Talent là mang được những người trẻ ưu tú đã đạt học bổng lại với nhau để cùng vươn tới một giới hạn xa hơn. Tôi cho rằng chất lượng học tập của bạn sẽ tăng vụt một khi bạn được phát triển trong môi trường nhiều thử thách cùng với những bạn trẻ tài năng cùng lớp.