ĐOÀN ĐỨC MINH

    Thời gian học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh ISB MBA đã giúp tôi phát triển kỹ năng lãnh đạo và cơ hội được làm việc trong một môi trường đa sắc. Những trải nghiệm trong lớp học MBA này mở ra con đường để trở thành một nhà lãnh đạo bản lĩnh hơn trong tương lai.