Đặng Trung Hiếu

    Ngay từ học kỳ 1 của năm nhất, mình đã được trau dồi kĩ năng mềm như là thuyết trình trước đám đông hay là tư duy phản biện. Trường còn thường xuyên tổ chức công tác hướng nghiệp cho sinh viên còn phân vân hay chưa rõ ngành nghề mà bản thân muốn theo đuổi.