Bram Nicholas Howard

    Thật sự phải nói rằng tôi không hề cảm thấy hối tiếc khi đến Việt Nam và quyết định chọn học chương trình Western MBA của Viện ISB. Đây quả thật là một trải nghiệm học tập tuyệt với đối với tôi. Tôi rất thích tính thực tế mà chương trình mang lại cũng như các nghiên cứu về doanh nghiệp trong quá trình học. Nhờ đó, tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về cách vận hành của các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài.