UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Hành chính công là chương trình được phối hợp thực hiện giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện đào tạo quốc tế ISB và Đại học Tampere của Phần Lan, một trong những trường nổi tiếng hàng đầu về chất lượng giáo dục đào tạo, theo quyết định số 33/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Hành chính công được thiết kế đặc biệt dành cho các nhà quản trị và lãnh đạo, cán bộ, và công chức làm việc trong các doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước; các nhân viên làm việc trong vị trí quản lý ở các đơn vị chính quyền địa phương và trung ương. Hơn nữa, chương trình được thiết kế dành cho những ai mong muốn được thăng tiến trong nghề nghiệp hay để nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ để trở thành những nhà quản trị chuyên nghiệp trong nền kinh tế phát triển nhanh chóng hiện nay.

Chương trình cung cấp cho sinh viên các cơ hội nắm bắt được nội dung của quản trị hành chính công và để áp dụng kiến thức và kỹ năng học được trong quản trị hành chính công nói chung và trong một số lĩnh vực quan trọng như quản trị nguồn nhân lực, đánh giá và hoạch định tài chính.

Thời hạn của chương trình đào tạo là 2 năm học tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Viện Đào tạo Quốc tế. Sinh viên phải hoàn thành 3 học phần bao gồm 9 môn học, bài luận văn, hội thảo và bài kiểm tra cuối chương trình.

Đăng ký tư vấn tại đây: https://goo.gl/forms/WU4v3ciEZKLE4Oyp1

ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

  • Chương trình tiên tiến áp dụng theo công nghệ và chuẩn quốc tế luôn được cập nhật mới.

  • Sinh viên Tốt nghiệp và nhận bằng của Đại học Tampere, Phần Lan, là một trong những Trường nổi tiếng về chất lượng giảng dạy trên thế giới.

  • Đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm, 80% giảng viên nước ngoài tham gia giảng dạy chương trình.

  • Môi trường sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và lĩnh vực chuyên môn.

  • Sau khi tốt nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến và giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan, tổ chức chính phủ.

THÔNG TIN KHÓA HỌC


THÔNG TIN CÁ NHÂN


Vui lòng nhập tên

Vui lòng nhập email

Vui lòng nhập số điện thoại{{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

{{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}