UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ CÙNG KÝ KẾT HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI VIỆN KẾ TOÁN CÔNG CHỨNG ANH VÀ XỨ WALES
Thứ Sáu, 21-09 2018

Vào ngày 20/09/2018 vừa qua, Viện Đào tạo quốc tế - Đại học Kinh tế TP.HCM (ISB) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW). Sự kiện này mở ra nhiều cơ hội phát triển toàn diện cho những sinh viên tài năng đang theo học tại ISB, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng được các yêu cầu mới của thị trường lao động trong bối cảnh thị trường dịch vụ kế toán – kiểm toán đang hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới. 
Theo thỏa thuận, ISB và ICAEW sẽ cùng hợp tác để phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng đào tạo và trang bị kinh nghiệm thực tế cho sinh viên. Theo định kỳ, ICAEW sẽ phối hợp với ISB tổ chức các buổi hội thảo chia sẻ kiến thức thực tế cho sinh viên. Để tạo điều kiện cho sinh viên ISB có thể trải nghiệm sớm môi trường làm việc khi còn trên giảng đường, ICAEW sẽ tổ chức các chuyến đi thực tế đến các doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán.
Hợp tác giữa ICAEW và ISB còn mở ra nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp tương lai cho các sinh viên tài năng của Viện. Theo nội dung hợp tác, ICAEW sẽ có chương trình học bổng dành cho những sinh viên có thành tích học tập tốt, đồng thời sẽ tổ chức các khóa đào tạo để nâng cao năng lực và trang bị kinh nghiệm nghề nghiệp cần thiết cho nhóm sinh viên tài năng, nhằm tạo nền tảng phát triển tốt nhất cho đội ngũ kế toán- kiểm toán trình độ cao trong tương lai.
Trong bối cảnh ngành dịch vụ tài chính kế toán - kiểm toán Việt Nam ngày càng đẩy mạnh thực hiện các cam kết mở cửa, đặc biệt là Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN. Với Thỏa thuận này, kế toán- kiểm toán sẽ là ngành nghề được di chuyển hoạt động tự do trong cộng đồng ASEAN, đã mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp quốc tế cho những nhân lực trình độ cao, đồng thời đặt ra thách thức phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng chuẩn khu vực và quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh của thị trường dịch vụ kế toán- kiểm toán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu này, mô hình liên kết đào tạo giữa trường Đại học và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế đang được đánh giá là giải pháp tối ưu nhất.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}