UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • Thứ Ba, 18-10 2016
  Đào tạo Cử nhân Tài năng, đón đầu thị trường nhân lực

  Với chỉ tiêu chỉ 200 sinh viên, chương trình được thiết kế dành riêng cho các bạn học sinh ưu tú, tự tin vào năng lực bản thân và muốn theo đuổi các nhóm ngành Kinh doanh Tổng hợp, Quản trị và Marketing, Tài chính kế toán trong chương trình Cử nhân Tài năng do Viện Đào tạo Quốc tế (ISB) - Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH) đảm nhiệm.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}