UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH DOANH (ISB-MBA) 2019
Thứ Tư, 10-07 2019

THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Kinh Doanh – MBA 

Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh – Khoá 29 năm 2019


Thực hiện Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 5097/QĐ-BGDĐT ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao cho Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đào tạo chương trình Thạc sĩ giảng dạy bằng tiếng Anh;

Căn cứ công văn số 3654/BGDĐT-GDĐH ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo trình độ thạc sĩ kinh doanh;

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ISB-MBA, giảng dạy bằng tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế khóa 29 năm 2019 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh

Công dân Việt Nam có lý lịch bản thân rõ ràng, hiện không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, có đủ các điều kiện sau đây được dự thi:

1.1 Văn bằng

 • Có bằng tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc kinh doanh và quản lý hoặc

 • Có bằng tốt nghiệp đại học khác ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý phải có chứng chỉ bổ sung kiến thức kinh tế do Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp theo quy định.

 • Các văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn, mục Khảo thí và KĐCL).

1.2 Thâm niên công tác

Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành kinh tế hoặc kinh doanh và quản lý được dự thi ngay nếu đăng ký dự thi đúng chuyên ngành. Các trường hợp khác được dự thi sau khi tốt nghiệp đại học và làm quản lý hai năm (kể từ ngày ký quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày dự thi).

Riêng thí sinh quốc tế chỉ yêu cầu tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành. Những sinh viên quốc tế có quốc tịch của những nước không nói tiếng Anh sẽ phải bảo đảm yêu cầu tiếng Anh đầu vào tương tự sinh viên Việt Nam. 

2. Chuyên ngành đào tạo

 • Trường tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ quản trị kinh doanh 
3. Hình thức đào tạo
 • Thời gian đào tạo: 18 tháng

 • Hình thức học: Học vào cuối tuần (bao gồm tối thứ 6, thứ Bảy và Chủ Nhật)

 • Ngôn ngữ giảng dạy và học tập: Tiếng Anh

 • Địa điểm tổ chức: học chương trình chính khóa và bảo vệ luận văn tại Viện Đào tạo quốc tế- Trường Đại học kinh tế TP. Hồ Chí Minh

4. Phương thức thi tuyển

4.1. Vòng sơ loại

Những ứng viên có hồ sơ đăng ký hoàn chỉnh nộp trong thời hạn tuyển sinh được mời tham dự tuyển sinh.

4.2.  Môn thi tuyển 

Ba (03) môn thi bằng tiếng Anh:

 • GMAT: dạng trắc nghiệm bằng tiếng Anh và viết bài luận nhằm đánh giá kiến thức tổng hợp và khả năng tư duy logic của thí sinh;

 • Tiếng Anh: kiểm tra trắc nghiệm trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh) theo quy định tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

 • Phỏng vấn: hình thức phỏng vấn bằng tiếng Anh nhằm đánh giá trình độ ngoại ngữ của học viên đủ tiêu chuẩn tham gia khóa học.

4.3.  Xét trúng tuyển 

 • Thí sinh thuộc diện xét trúng tuyển phải đạt 50% của thang điểm đối với mỗi môn thi 

 • Các ứng viên sẽ được xét trúng tuyển căn cứ vào kết quả thi tuyển sinh. Trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm sẽ lần lượt xét đến mức điểm cao hơn của môn GMAT, sau đó đến môn ngoại ngữ và phỏng vấn trực tiếp để xác định người trúng tuyển.

4.4.  Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ

Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh, giảng dạy bằng tiếng Anh – năm 2019 khi có chứng chỉ, văn bằng ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau:

 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sỹ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; 

 • Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được Uỷ ban bằng cấp kỹ sư (CT1, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

 • Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ tiếng Anh;

 • Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương IELTS (Academic) từ 5.5.

5. Chương trình học

Chương trình được giảng dạy trong 18 tháng, bao gồm 10 môn học và luận văn, trong đó 8 môn học trang bị kiến thức nền, quản trị chung và quản trị chuyên sâu và 2 môn học trang bị kiến thức chuyên ngành. Chương trình cụ thể như sau:

 

STT

Tên môn học (tiếng Anh)

Tên môn học (tiếng Việt)

Số 

tín chỉ

Phần kiến thức nền: 7 tín chỉ

1

Academic English 

Anh văn học thuật

3

2

Philosophy

Triết học

4

Phần kiến thức quản trị chung: 12 tín chỉ

1

Strategic Marketing Management 

Chiến lược Marketing 

3

2

Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp

3

3

Business Accounting

Kế toán doanh nghiệp

3

4

Human Resource Management

Quản trị nguồn nhân lực

3

Phần kiến thức quản trị chuyên sâu: 6 tín chỉ 

1

Problem Solving in Organizations

Giải quyết vấn đề trong kinh doanh

3

2

Research for Problem Solving in Organizations

Phương pháp nghiên cứu gỉải quyết vấn đề trong kinh doanh

3

Phần kiến thức chuyên ngành tự chọn : 6 tín chỉ (Chọn 2 môn trong các môn học sau)

1

Advanced Marketing Strategy

Chiến lược Marketing chuyên sâu

3

2

Advanced Corporate Finance

Tài chính doanh nghiệp chuyên sâu

3

3

In Country Study

Nghiên cứu môi trường kinh doanh

3

4

Advanced Financial Markets

Thị trường tài chính chuyên sâu

3

5

Derivatives

Sản phẩm phái sinh

3

6

Investment & Portfolio Management

Quản trị danh mục đầu tư

3

7

Project Management

Quản trị dự án

3

8

Financial Statement Analysis

Phân tích báo cáo tài chính

3

9

International Financial Management 

Quản trị tài chính quốc tế 

3

10

International Accounting 

Kế toán quốc tế

3

11

Auditing 

Kiểm toán

3

12

Strategic Management 

Quản trị chiến lược 

3

13

B2B Marketing 

Marketing công nghiệp

3

14

Management of Change 

Quản trị sự thay đổi

3

15

Services Marketing 

Marketing dịch vụ

3

16

International Business 

Kinh doanh quốc tế

3

17

Project Appraisal 

Thẩm định dự án

3

18

Leadership

Nghệ thuật lãnh đạo

3

19

Integrated Branding Strategy 

Chiến lược thương hiệu tổng hợp 

3

20

Financial Risk Management

Quản trị rủi ro tài chính

3

21

Strategic Business Management 

Quản trị chiến lược kinh doanh nâng cao

3

22

Business Operations and Logistics 

Quản trị điều hành và Chuỗi cung ứng

3

Phần luận văn thạc sĩ: 14 tín chỉ

1

Thesis

Luận văn thạc sĩ

14

Tổng cộng 

45

6. Hồ sơ đăng ký dự tuyển 

 • Đơn dự tuyển (theo mẫu) 

 • Sơ yếu lý lịch dán ảnh cá nhân 4x6 có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú (theo mẫu)

 • Giấy chứng nhận đủ sức khỏe của một bệnh viện đa khoa

 • Một bản sao có công chứng hoặc nơi cấp sao y các văn bằng sau:

 • Bằng tốt nghiệp đại học của các trường đã tốt nghiệp;

 • Bảng điểm của các trường đã tốt nghiệp

 • Chứng chỉ bổ sung kiến thức (nếu có)

 • Chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có)

 • Hai (02) ảnh 4x6 không quá 06 tháng, mặt sau ảnh ghi họ tên, ngày tháng năm sinh và nơi sinh

 • Sao y giấy chứng minh nhân dân

Thí sinh có thể tìm thông tin tuyển sinh và đăng ký tư vấn tại website: www.isb.edu.vn 

7. Lịch tuyển sinh dự kiến:

 • Nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/08/2019

 • Phát giấy báo dự thi từ ngày 18/08/2019 đến hết ngày 23/08/2019

 • Lịch thi tuyển sinh sẽ được tổ chức trong tháng 8/2019 và được thông báo đến các thí sinh chậm nhất một tháng trước khi kì thi. 

 • Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 59C Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

► ► ► ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ISB-MBA: 

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: 

Ms. Linh Lê, Phụ trách tuyển sinh chương trình MBA 

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 906 73 88 98          

Email: linh.le@isb.edu.vn

Thí sinh nộp hồ sơ tại:

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: 17 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 5446 5555

 

 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}