UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Thông Báo Lễ Tốt Nghiệp Tháng 8 - 2016
Thứ Hai, 18-07 2016

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tổ chức lễ  tốt  nghiệp  cho  sinh  viên,  học  viên  đã  hoàn  tất  các  khóa  học  của  chương  trình  giảng  dạy  bằng tiếng Anh năm 2016 như sau:

I.  Thời gian và địa điểm:

 •  Thời gian: 08:30am Thứ 7 ngày 13/8/2016 2.
 •  Địa điểm: Hội trường A116 - 59C Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM.

II.  Công tác chuẩn bị:

     1. Đăng ký tham dự: 
    2. Nhận áo lễ tốt nghiệp
 •     Sinh  viên,  học  viên  đăng  ký  tham  dự  lễ  đến  nhận  lễ  phục  từ  10/8/2016-12/8/2016   (sau thời gian trên, sinh viên, học viên không đến nhận lễ phục sẽ tự trang bị lễ phục tham dự lễ.Học  viên  mặc  lễ  phục  không  đúng  quy  định  sẽ  không  được  tham  dự  nghi  thức nhận bằng trên sân khấu.
 •     Sinh viên, học viên cần đóng tiền thế chân mượn lễ phục khi nhận bộ lễ phục như sau:
  • Sinh viên, học viên BBus và MBus: 400,000đ/bộ.
  • Sinh viên, học viên IBBus, MPA, EMBA: 500,000đ/bộ + Học viên MBA: 800,000đ/bộ

     3. Buổi diễn tập:

 •      Sinh viên, học viên đã đăng ký tham dự lễ phải tham dự đầy đủ và đúng giờ buổi diễn tập lúc 18:00 ngày 12/8/2016 tại hội trường A116.

      4. Lưu ý:

 • Sinh viên, học viên được yêu cầu ngồi đúng vị trí theo sơ đồ dán trước cửa hội trường. -  Sau khi  lên  sân  khấu  nhận  chứng  nhận,  yêu  cầu  sinh  viên,  học  viên  quay  về  chỗ  ngồi, không tự ý ra về trong khi buổi lễ đang tiến hành. -  Sinh  viên  và  phụ  huynh  không  chụp hình  trong  suốt  thời  gian  diễn  ra  buổi  lễ,  Viện  đã phân  công  người  phụ  trách  chụp ảnh  và  gởi  về  email  học  viên/  email  cá  nhân  của  từng học viên.
 • Để buổi lễ được tiến hành nghiêm túc và đúng thời lượng đề nghị sinh viên, học viên tập  trung  đúng  giờ.  Các  trường  hợp  đi  trễ  sau  08:30  sáng  ngày  13/8/2016  sẽ  không được tham dự nghi thức nhận bằng trên sân khấu, Viện không giải quyết các trường hợp trên với bất kỳ lý do gì.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}