UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

REI Seminars: Building Leadership Brand and Cultural Keys to work in Multinational Corporation.
Thứ Tư, 06-04 2016

Vào ngày 31/03/2016 vừa qua, Khoa Ngoại ngữ phối hợp cùng Viện Đào tạo quốc tế ISB (Trường Đại học Kinh tế TP.HCM) đã chào đón đoàn REI- một tổ chức giáo dục phi lợi nhuận hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Các diễn giả đã có những bài chia sẻ hết sức thú vị cho SV UEH và ISB: Building Leadership Brand và Cultural Keys to work in multinational corporation.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}