UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

RECAP | REI Business Seminar 12 - 13/11/2018
Thứ Hai, 10-12 2018

Chúng tôi, cùng với School of Foreign Language for Economics, đã rất hào hứng khi mang đến chuỗi hội thảo được mong đợi nhất trong năm - Hội thảo Kinh doanh REI. Tháng 11 năm ngoái, các giảng viên khách của chúng tôi đã đến từ Hoa Kỳ để truyền tải và cung cấp cho sinh viên UEH & ISB những kiến ​​thức và kỹ năng quản lý dự án, thời gian cũng như các công cụ phát triển cá nhân. Qua đó, sinh viên có thể hiểu được cách các đặc điểm tính cách khác nhau đóng góp cho sự tham gia xã hội hàng ngày của chúng tôi qua (3) buổi hội thảo:
 
 1. Ngày 12 tháng 11 - "I Have a New Project: Where Do I Begin?" - Janet Kang
 2. Ngày 13 tháng 11 (AM) - "Mastering Time Management" - Merrily Madero
 3. Ngày 13 tháng 11 (PM) - Know Who You Are and What It Means (MBTI 101) - Cheryl Meredith
 
Các sinh viên đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và đầy bổ ích tại chuỗi hội thảo. Họ đã được cung cấp các công cụ hiệu quả để sử dụng trong lớp học cũng như cuộc sống hàng ngày. Chuỗi hội thảo không chỉ được thiết kế để giáo dục sinh viên mà còn đánh dấu mối quan hệ đối tác lâu dài giữa UEH - ISB và REI Corp.
 
Trong năm tới, chúng tôi mong muốn sẽ tổ chức thêm các hội thảo hấp dẫn và bổ ích hơn cho các bạn sinh viên UEH & ISB!
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}