UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

RECAP | K42 Specialisation Seminar
Thứ Hai, 10-12 2018

Một yếu tố quan trọng của sự thành công trong trường đại học là sự lựa chọn đúng về chuyên ngành. Để chuẩn bị cho sinh viên, đặc biệt là bạn sinh viên năm thứ 3, những công cụ phù hợp để hỗ trợ quá trình chọn ngành của họ, vào ngày 27 tháng 10, Viện Đào Tạo Quốc Tế ISB đã tổ chức một cuộc hội thảo để giải thích chi tiết về từng chuyên ngành có tại ISB, bao gồm: Quản lý, Marketing, Tài chính & Kế toán.
 
Trong hội thảo này, chúng tôi cũng đã vinh dự được chào đón các đại diện đến từ các công ty có uy tín, đại diện cho các lĩnh vực chuyên nghiệp mà sinh viên của chúng tôi có thể áp dụng:
 
 1. Bà Đặng Thị Mai Trang - Trưởng phòng Việt Nam, ICAEW
 2. Ông Nguyễn Ngọc Anh - Giám đốc tuyển dụng, PwC Việt Nam
 3. Bà Châu Thiên Ngân - Chuyên viên điều hành có kinh nghiệm, PwC
 4. Ông Lâm Nhật Quang - Chuyên viên phân tích nghiên cứu cao cấp, Chứng khoán Mirae Asset
 5. Bà Phong Trần - Giám đốc điều hành nhân sự, GroupM

Các vị khách đã chia sẻ kinh nghiệm của họ ngay từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp, kết hợp với những lời khuyên chân thật để sinh viên có thể có một cái nhìn thực tế về những gì đứng phía sau cánh cổng tốt nghiệp cũng như những bước cần thiết để đưa ra quyết định đúng đắn.

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}