UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

RECAP | CAREER ORIENTATION SERIES: HR & Management
Thứ Tư, 10-04 2019

 
"Nothing we do is more important than hiring people. At the end of the day, you bet on people, not strategies."
- Lawrence Bossidy, AlliedSignal CEO
 
Vào ngày 24 tháng 1 vừa qua, chúng tôi đã vinh dự được chào đón ba diễn giả khách mời có nhiều kinh nghiệm trong ba lĩnh vực riêng biệt của Nhân sự & Quản lý:
 • Ông Trương Công Trung, Quản lý chuỗi cung ứng HRBP/Lead của Learning Major tại Unilever
 • Bà Võ Ngọc Quỳnh Anh, Trợ lý Giám đốc HRBP Samsung Việt Nam
 • Bà Nguyễn Ngọc Vân Phương, Trưởng phòng nhân sự Rong Viet Securiy
 
 
Đây thực sự là một cơ hội tuyệt vời cho những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực Nhân sự & Quản lý vì thường không có nhiều hội thảo về các chuyên ngành này được tổ chức tại ISB hơn là Marketing và Tài chính.
 
Trong suốt buổi hội thảo, sinh viên có thể tìm hiểu và hiểu biết nhiều hơn về quy trình tuyển dụng nhân sự ở một số công ty nổi tiếng bao gồm Unilever và Samsung cùng với những kỹ năng mềm cần thiết cho một người làm về nhân sự. Cụ thể hơn, ba diễn giả đã chỉ ra những trách nhiệm cũng như những thách thức mà người làm nhân sự sẽ phải đối mặt.
 
Hơn thế nữa, các sinh viên thật sự đã được truyền cảm hứng từ các diễn giả thông qua những chia sẻ và trải nghiệm thực tế mà họ đã trải qua và bằng cách mà họ đưa ra những lời khuyên và tips vô cùng tận tâm và thân thiện.
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

  {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}