UNIVERSITY OF ECONOMICS HOCHIMINH CITY

INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

Phúc khảo bài thi tuyển sinh Thạc sĩ Kinh doanh, giảng dạy bằng tiếng Anh năm 2016
Thứ Bảy, 10-09 2016

THÔNG BÁO

V/v Phúc khảo bài thi tuyển sinh thạc sĩ kinh doanh, giảng dạy tiếng Anh năm 2016

 
Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc xét điểm chuẩn kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ kinh doanh năm 2016, ngày 07 tháng 9 năm 2016. Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo cho các thí sinh dự thi tuyển sinh năm 2016 không đủ điều kiện trúng tuyển, các nội dung sau:
 
Thí sinh có nhu cầu chấm phúc khảo bài thi, nộp đơn (theo mẫu) tại Viện Đào tạo Quốc tế (Số 17 – Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3 TP. HCM, để được chấm lại bài thi.
 
Thời gian nhận đơn phúc khảo từ ngày 14/9/2016 đến hết ngày 21/9/2016.
Lệ phí chấm phúc khảo: 100.000 đồng/môn thi
 

{{FRONTEND_MENURIGHT_CONNECTUS.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_ADMISSIONS.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_STUDENT.DisplayText}} 

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.DisplayText}}

    {{FRONTEND_FOOTER_NEWSLETTER.ShortDescription}}